top of page
RGB%20Estimatus%20logo-kolor_edited.jpg

Wycena mieszkania

Do wyceny lokalu mieszkalnego niezbędne są następujące informacje:

 • numer księgi wieczystej,

 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli dotyczy),

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości jeśli informacje w księdze wieczystej są nieaktualne.

 

Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu nie została założona księga wieczysta, konieczne będzie:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu oraz jego powierzchnię użytkową.

 

Do wyceny mieszkania w trakcie budowy należy przedstawić:

 • umowę rezerwacyjną lub deweloperską,

 • pozwolenie na budowę,

 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy),

 • prospekt informacyjny,

 • rzut lokalu.

Wycena domu jednorodzinnego

Do wyceny domu jednorodzinnego konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • wypis z rejestru gruntów,

 • mapa ewidencyjna,

 • numer księgi wieczystej,

 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,

 • rzuty kondygnacji.

Do wyceny domu w trakcie budowy należy dodatkowo przedstawić:

 • kosztorys prac budowlanych,

 • projekt techniczny budynku.

 

Do wyceny domu nabywanego od dewelopera należy przedstawić:

 • umowę rezerwacyjną lub deweloperską,

 • pozwolenie na budowę,

 • prospekt informacyjny,

 • rzuty domu.

Wycena działki niezabudowanej

Wycena działki niezabudowanej wymaga dostarczenia następujących  dokumentów:

 • wypis z rejestru gruntów,

 • wyrys z mapy ewidencyjnej,

 • numer księgi wieczystej,

 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli dotyczy).

bottom of page